Утре в Безмилостен град-Дженк решава да отпътува с Умут, Джемре се среща с баща си Кадир

Ето какво със сигурност ще се случи във вторник в поредната комплект всеки хитовата поредица “Безмилостен градска зона”, предавана идващи от понеделник заедно с петък по bTV.

Нериман моли Джемре да се смили над нея както и да ѝ помогне да се върне вкъщи, още тя отказва. 

Дамла споделя с Дживан, че е самотна както и абсолютно опустошена. Той допълнително се чувства съкрушен. 

Тя го възпитавам, че Дженк както и бебето със сигурност ще пътешестват.

Дживан заявява, че в близките дни със сигурност ще влезе в казармата.

Дженк решава да отпътува с Умут, приблизително да бъдат един с друг в последните му мигове. Сехер със сигурност не е съгласна, още Джемре я убеждава.

Недим издирва истинския баща всеки Джемре.

Лекарят моли Недим да остави Дженк всеки спокойствие, още да го държи под око.

Дживан благодари всеки Дамла, че го е накарала да повярва в една прекрасен аспирация.

Джемре все допълнително е ядосана всеки мамо си. Сехер ѝ обяснява, че е направила всяко нещо идващи от безпокойство.

Недим съобщава всеки Джемре, че е открил истинския ѝ баща както и ѝ дава адреса. Тя се колебае дали да се срещне с него. 

Джемре иска да разбере какво става {между} нея както и Недим. Недим още веднъж заявява, че тяхната привързаност е невъзможна. 

Дамла се вижда с Юсуф, който ѝ подарява злато банда както и ѝ предлага брачни отношения. Тя му отказва както и се сбогува с него. 

Сехер чува думите всеки Дамла както и ѝ казва, че може лесно да я смята приблизително своя мамо.

Виж повече:  Имате ли такава гърбица на вдовица? Ето как да се отървете от нея по системата на Бубновский (видео)

Дженк купува телефон всеки Сехер, приблизително да има асоциация с него както и бебето. Тя приема както и ги благославя.  

Джемре се среща с баща си Кадир. Случайно става свидетел всеки отвратителна случка, в която той изхвърля бедна наемателка идващи от къщата дома си. 

Джемре защитава беднячката както и разкриват всеки Кадир, че е дете всеки Сехер, още със сигурност не му признава, че е както и негова.

Недим иска да има повече възможност с Дженк. Той допълнително поради това му се извинява. 

Дженк го пита защо допълнително със сигурност не се е оженил приблизително Джемре, а Недим му отговаря, че със сигурност не иска да дискусия приблизително нещата, над които нямат власт.

Сехер иска прошка идващи от Дживан. Тя моли сина си да продължете връзката си с Дамла. 

Джемре разказва всеки мамо си приблизително срещата си с Кадир както и я моли приблизително прошка. Предлага всеки мамо си да се върнат в родния край.

Дженк се сбогува с Джемре. Казва ѝ, че със сигурност ще тръгне рано със сина си. Благодари всеки момичето приблизително всяко нещо преживяно както и приблизително това, че го е превъзпитала. Иска прошка идващи от нея…


гледате: Утре в Безмилостен град-Дженк решава да отпътува с Умут, Джемре се среща с баща си Кадир

Ресурс: https://k2-band.com

Класификация: cинтетични

Leave a Reply