Така се прави прочутият цяр на Петър Дънов с лимони за железен черен дроб:

Лечителят Петър Дънов ни е оставил безценни съвети както и рецепти за здрави и балансирани черен дроб . Ето просто някои идващи от всички тях:

“За наистина разберете какво е състоянието на черния ви дроб, гледайте какъв е цветът на лицето ви, светлината на очите както и тяхната жизненост. Тези нещата придават обжалване на лицето“, пише право в “Ръчно за здравето”, “Уелнес както и дълголетие …”, право в която са поместени напътствията на Учителя Петър Дънов.

черен дроб орган

Когато черният дроб функционира правилния начин, лицето има положителен розов сянка. Ако черният дроб е неприятности, приятел е зле. 

“Белият както и черният дроб са два трансформатора на енергии, белият на умствената електричество, той отправя енергиите на мисълта в посока мозъка, черният на чувствените енергии, като ги отправя в посока симпатиковата нервна тяло. Чувствата със сигурност не могат наистина се проявяват без черен дроб. 

Енергиите идващи от сърцето минават около черния дроб, има на разположение улица, като каза това идващи от черния дроб в посока сърцето няма. Ето защо, със сигурност не трябва да наистина допускате право в сърцето своя собствена никакви отрицателни чувства както и енергии, които биха се отразили вредно върху черния дроб.

Обидата, която преживявате, се отразява на черния дроб като горчиво емоция, което със сигурност не можете бързо наистина превъзмогнете. Доброто или дори лошото проблем на черния дроб се отразява върху чувствата, по същия начин чувствата се демонстрирайте върху здравословното проблем на черния дроб. Ако той със сигурност не функциониране Добре, приятел е тревожен, бързо се сърди както и гневи.

Каже ли всяко лице, че със сигурност не му се яде, че никого неспособен наистина търпи, че с никого неспособен наистина се разбира, че никому със сигурност не вярва както и право в Бога със сигурност не вярва, за всяко малко нещо е отговорен черният дроб. Черният дроб е мъничък орган на тялото, обаче играе доста важна работа. Има грамадно въздействие върху психиката на човека”, е казвал Учителя.

лимон в устата

В зависимост от него, ако се разстрои черният дроб, приятел последователно определено ще е неразположен. При този случай той е съветвал наистина се отреже едно част лимон както и наистина се сложи право в устата. “Подръжте го поради това само малко, после допълнително едно част, трето, четвърто.

Виж повече:  Диета със зелева супа-отслабване 5 кг за 7 дни

Цветът на лимона както и самата киселина определено ще подействат благоприятно на черния дроб, определено ще се смени неразположението, определено ще се проясни само малко лицето, светът няма наистина ви се вижда такъв черен. Разстрои ли се черният дроб, вие разглеждате в момента нещата със сигурност не както трябва да.

Определено ще държите черния дроб право в изправно положение, на този етап няма наистина бъдете нервни, невъздържани. Има доста специалитети за лекуване на черния дроб, обаче аз ви казвам наистина мислите право както и наистина своя собствена слагате по само малко лимон право в устата, оферта ви най-безобидните лекарства”, е учел последователите своя собствена Учителя.

рецепта с лимони Петър Дънов

Ето рецептата за неразположение черен дроб: болният наистина яде кисели лимони. Определено ще започне идващи от един лимон на време както и всякакъв вид следващото време определено ще увеличава с по един, втория време – два, третия – три както и т.н., заедно с десет дни както и десет лимона, както и после връща назад. Деветият време – девет лимона, осмият – осем както и т.н.

“Голямата част от-добрите физически лица право в света са със здрави и балансирани черен дроб. Голямата част от-хубавата панацея за черния дроб е наистина го обикнете както и като съзнавате важността му, той определено ще се поправи. Обикнете ли както и противоречията, вие определено ще държите черния своя собствена дроб право в пълна изправност.

Щом намирате, че светът със сигурност не функционира както трябва да, вие разстройвате черния своя собствена дроб. Следователно своя собствена пакостите. В до черния дроб всяко малко нещо е добро, обаче онова, което е направило пакости на човека, е, че той със сигурност не мисли Добре за черния дроб. Мислите ли Добре за черния своя собствена дроб, вие определено ще бъдете полезни както и за самостоятелно, както и за другите.

Виж повече:  11 модерни кухненски пердета, които ще направят кухнята ви кукличка за миг (снимки)

Церът на заболелия черен дроб е: със сигурност не мразѝ никого! Има една спотаена омраза, която разстройва черния дроб. Разстрои ли се черният дроб, определено ще пиеш топла вода просто, определено ще пиеш лимони. Лице, който иска всяко малко нещо наистина нагласи, наистина уреди живота своя собствена, че наистина живее, пък до го произвеждат, разстройва черния своя собствена дроб”, е учил Петър Дънов.

При увеличение на черния дроб наистина се пие отвара идващи от цикория. Взема се цялото растителност: произход, стебло както и листа. При болести право в жлъчката както и черния дроб са полезни киселите храни, конкретно лимоните. Наистина се избягват тлъстите, мазните храни. Както и по вероятност наистина се дава отдушник на черния дроб. Болният наистина се храни с по-лека хранене. 

Петър Дънов

 Петър Дънов

Черният дроб помага на храносмилането

Той отделя такива сокове, които са потребни за смилането на някои храни. Всеки човек отрови отиват право в черния дроб. “Той е доста жлъчен. Ако отровите със сигурност не влязат право в стомаха за храносмилането, те определено ще влязат право в кръвта както и на този етап произвеждат състояние право в астралното телесна система. Няма наистина има спазване. Силите на астралното телесна система няма наистина минават правилния начин.

Едно състояние на черния дроб на физическото телесна система – както и паметта неспособен наистина функциониране правилния начин, тя отслабва. Раздвои се умът, дойдат на линия болки, страдания. На този етап се явява неврастенията. Косвено този орган на тялото определено ще повлияе на симпатиковата нервна тяло.

Тя е право в тясна асоциация със стомаха, с храносмилането. То е във асоциация с дишането, което пък е свързано с човешката понятие, с мозъка. Щом всяко лице орган на тялото идващи от системата със сигурност не функционира правилния начин, влияе както и на другите. Наистина кажем – пожълтели сте. Това се дължи на вашия черен дроб”, казвал Учителя.

Всичката кръвен поток идващи от коремните мускули (черва, корем както и т. н.), наскоро наистина влезе право в сърцето, минава около черния дроб. С различни други думи, той извършва огромна проект, като за денонощие пречиства за 600 литра кръвен поток както и отделя за 1 литър жлъчка.

Виж повече:  Кажи ми къде имаш гъдел и ще ти кажа водещата ти черта - 100 % точност!

Затова всяко смущение във функциите на черния дроб се отразява върху цялото телесна система както и го поставя право в риск, конкретно всяко опиване с алкохолни напитки (най-добре противник на черния дроб), етер, хлороформ, цигара както и др. Затова при сърдечните както и доста различни други болести трябва да наистина се вземат мерки наистина се усили дейността на черния дроб.

За тази по предназначение са нужни конкретно пригодени гимнастически упражнения – навеждане, кръгообразно действие на кръста, изправяне (б.р. описани право в площ “Домашна гимнастика“), масажи на черния дроб, силно дишане с издишване около носа, отводни бани, парни бани, слънчеви бани както и т.н. Редовното действие както и въздушните бани усилват кръвообращението както и предотвратяват кръвонатрупването във вътрешността на тялото.

“Това локално наслада трябва да наистина се допълни с природосъобразен начин на живот както и чиста идващи от пикочна киселина хранене: с повече плодов продукт, конкретно ябълки, череши както и ягоди, зеленчуци както и салати. При това всеки човек студени напитки, с участието както и водата, са доста вредни както и предизвикват тежки кризи. Наистина се предпочитат топлите, обаче със сигурност не както и алкохолните напитки.

При лечението на черния дроб трябва да наистина се помни, че {между} него както и черво има права анатомична асоциация. Черният дроб е изложен на доста тежки заболявания. Неговото правилния начин функциониране е право в тясна асоциация разчитайки идващи от стомаха, черво както и обратно. Няма здрави и балансирани черен дроб, без здрави и балансирани корем, а последният има три големи врагове – доста горещо ядене, консумация на алкохол на алкохолни напитки както и развалени зъби. А всяко малко нещо онова, което е основна причина за лошото храносмилане, се явява както и затрудняващо работата на черния дроб. Идващи от неговото заболяване се провеждат жълтеницата, катарът право в черво, разстройството на храносмилателните органи както и др.”, е казвал Петър Дънов.


гледате: Така се прави прочутият цяр на Петър Дънов с лимони за железен черен дроб:

Ресурс: https://k2-band.com

Група: cинтетични

Leave a Reply