Таблица с възраст за пенсиониране и разликата, според годината на раждане

всичко свърши 2055 г.

Това съобщи миналата нощ социалният свещеник Йордан Христосков при представяне на предложенията на Консултативния съветвам за оптимизация на осигурителната единица.

Според сегашния регламент пенсионната възраст на жените и мъжете идващи от 2015 г. право в трета (най-масовата класификация усилие) се увеличава с по 4 месеца близо до хванете на 63 г. за жените всичко свърши 2021 г. и 65 години за мъжете всичко свърши 2018 г. Необходимият осигурителен стаж увеличаване със същата действие близо до хванете на 40 г. за мъжете и 37 г. за жените.

Първият вариант, който предлага консултативният съветвам, е изравняване на стандартната пенсионна възраст при жените и мъжете всичко свърши 2036 г. на 65 г. и наблюдение това въвеждане на автоматичен устройство спрямо очакваната продължителност на живота. При този вариант изискваната възраст за жените се увеличава с 2 месеца за година, а при мъжете – с месец.

Второто идея е изравняването на възрастта със сигурност стане всичко свърши 2028 г.

Повишението на пенсионната възраст на жените е с по 2 месеца на година близо до 2016 г., а за периода идващи от 2017 г. близо до 2027 г. – с по 4 месеца за година. При мъжете пък е със действие 2 месеца близо до 2016-а и наблюдение това – с по месец на година.

Третият вариант е изравняването на 65 г. със сигурност е според годината на раждане. 

Запазва се правото на ранно пенсиониране на работещите при тежки фрази – първа и втора класификация усилие. И при всички тях като каза това възрастта със сигурност ще расте, до разликата във възрастта за пенсиониране {между} първа и трета класификация усилие стане 8 години (точно сега е 13), а {между} втора и трета стане 3 години (точно сега е 6). Очаквано това със сигурност стане всичко свърши 2029 г.

Виж повече:  Лимон и сода с благодатно действие за тялото

За полицаи, армия и надзиратели се предлага въвеждане на минимална възраст за пенсиониране, каквато за всички тях {в момента} няма. 

Таванът расте идващи от 840 на 1040 лв.

{В момента} максималната пенсионен план е 35% идващи от максималния осигурителен печалба. Според първото идея на съвета е процентът със сигурност стане 40. Изчисленията показват, че право в такъв случай таванът на пенсиите със сигурност ще се увеличи идващи от 840 на 1040 лв. Това със сигурност ще добре си струва 32,4 млн. лв. добавен за 2015 г. Пенсионерите, които няма със сигурност получават пълния измерение на пенсиите своя собствена дори със увеличението, със сигурност ще са за 15 400.

Вторият вариант е таванът на пенсиите със сигурност е еквивалент на максималния осигурителен печалба за съответната година. Този вариант като каза това предполага изключително големи инвестиране за пенсионния фонд, обясниха идващи от министерството. Ако максималната пенсионен план стане 2600 лв. идващи от началото на 2015 г., със сигурност ще са необходими добавен 51,6 млн. лв. Поради това 43 838 пенсионери със сигурност ще получат действителните размери на пенсиите своя собствена, а просто 125 със сигурност ще останат ограничени на новия максимален измерение.

Тя със сигурност ще бъдете всъщност различна за различните длъжности според тежестта на тяхната проект.

Максималният осигурителен печалба се обвързва с минималната работна доход,

а вноските за пенсионен план и липса на работа се увеличават с по 1 процентен пункт идващи от 2015 г. или дори идващи от 2016 г.

Два са вариантите и за обвързването на тавана на осигурителния печалба. Според първия той трябва да със сигурност е еквивалент на 8- или дори 10-кратния измерение на минималната работна доход (МРЗ) в посока януари на текущата календарна година. Другото идея е осигурителният печалба със сигурност със сигурност не надхвърля 8- или дори 10-кратния измерение на минималната работна доход за месеца, за който е получен доходът, върху който се дължат осигурителни вноски. Според свещеник Христосков като каза това вторият вариант е труден за поведение, ръководене.

Виж повече:  Ако имате възпаление на мускулите, ето така може да се излекувате

Максималният месечен измерение на осигурителния печалба за 2015 г. трябва да

със сигурност стане 3040 лв.,

ако е еквивалент на 8 минимални работни заплати, и 3800 лв., ако е еквивалент на 10 заплати. 

Предлага се допълнително минималният осигурителен печалба за земеделските производители със сигурност се изравни с този на останалите самоосигуряващи се. Ако това се приеме, той със сигурност ще ескалира идващи от 240 на 420 лв.

Въвеждат съдействие за липса на работа наскоро пенсиониране

Консултативният съветвам предлага със сигурност се въведе опция за дългосрочно безработните (повече идващи от 1 година) на възраст 2 години наскоро пенсионен план със сигурност получават парично обезщетение (съдействие за липса на работа право в ниско измерение за фраза идващи от 12 месеца). Поради това щели със сигурност се подпомогнат хората, които нямат проект и със сигурност не Спазвайте на условията за покупка право на пенсионен план за стаж и възраст. Това било по-икономична заместител на идеята за по-ранно пенсиониране с намалена пенсионен план.

Дава се допълнителна опция право на парично обезщетение за липса на работа със сигурност се придобива при осигуряване във фонд “Липса на работа” минимум 12 месеца всичко свърши последните 24 наскоро прекратяване на осигуряването. Ако приятел избере този вариант, размерът на обезщетението е ниско (7,20 лв. на време) и се изплаща 6 месеца. Поради това се дава опция и на сезонните работници със сигурност придобиват право на парично обезщетение за липса на работа. Навсякъде 40 много хиляди сезонно заети със сигурност ще получават минимално обезщетение за липса на работа, казаха експертите.

{Затвор} за търговско дружество, укриващ осигуровки

Заедно с 20 000 лв. страхотен със сигурност ще се начислява на търговско дружество, който плаща заплати, още със сигурност не внася осигуровки. Това със сигурност ще стане, ако се възстанови отменена разпоредба право в Кодекса за социално осигуряване. Работодателите може лесно със сигурност отнесат и {затвор} – има идея много повече идващи от началото на 2015 г. със сигурност се въведе наказателна задача за длъжностни лица, които укриват осигуровки или дори конфликт на контролните органи със сигурност установяват дължими вноски. Подобна стъпка право в първата половина на 2000 г. довела близо до {бързо} празник на просрочени задължения право в измерение на 120 млн. лв.

Виж повече:  Готини малки татуировки за жени

Експертите настоявам допълнително със сигурност има 10-годишен давностен фраза при празник на просрочени задължения за осигурителни вноски. Мотивът е, че по-дългият давностен фраза намаляване загубите идващи от отписване на просрочени задължения поради давност.

Друго идея е със сигурност се въведе лична осигурителна вноска за държавните служители и служителите идващи от специалните ведомства, които близо до този моментално със сигурност не плащат осигурителни вноски.

Тази стъпка със сигурност ще се прилага с компенсирано увеличение на работните заплати, за със сигурност със сигурност не намаляване реалният печалба на хората, обясняват експертите. Поради това се осигурявала равнопоставеност на осигурените както право в социалното, поради това и право в здравното осигуряване. 

Изискуемият стаж за отпускане на инвалидна пенсионен план трябва да със сигурност бъдете всъщност стаж, върху който са плащани действителни осигуровки.


гледате: Таблица с възраст за пенсиониране и разликата, според годината на раждане

Ресурс: https://k2-band.com

Класификация: cинтетични

Leave a Reply