Новини от НОИ: Пълни таблици с новите условия за пенсиониране, необходимия трудов стаж до 2037 година и за различните категории труд

За наистина придобият право всеки пенсионна сметка за осигурителен стаж и остарявам спазване на 31.12.2016 г, осигурените лица трябва да наистина притежават със сигурност не просто навършена минимална пенсионна остарявам, още  и определен стаж, както е показано в до таблицата, съобщават всеки сайта всеки НОИ.

В до случай, че по горните условия лицата нямат право всеки пенсионна сметка, то от 01.01.2017 г. мнение правото всеки пенсионна сметка се извършва по условията, показани в до следващата таблица.

 

Правото всеки пенсионна сметка със сигурност не се погасява по давност. Лицата, които в до предходна година са изпълнили условията за доставяне право всеки пенсионна сметка за осигурителен стаж и остарявам, със сигурност ще могат наистина се пенсионират във всякакъв вид следващото второ по в момента изпълнените условия и всичко свърши следващите години, без значение от това дали има промени в до условията за пенсионен живот. Вземането всеки пенсионна сметка се погасява с изтичането всеки 3-годишен давностен състояние, считано от 1 януари всеки годината, следваща годината, за която се отнася.

Предвиденото плавно усилване и прогресивно изравняване всеки пенсионната остарявам по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за жените и мъжете следва наистина повърхност при навършването всеки 65-годишна остарявам и за двата рокля всичко свърши 2037 г. Придържайки се към това, възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО със сигурност ще се обвързва с нарастването всеки средната продължителност всеки живота, съгласно чл. 68, ал. 4 от КСО.

Изискуемият осигурителен стаж за пенсионен живот по чл. 68, ал. 2 от КСО за работещите при условията всеки трета група труд допълнително разширяване с по два месеца всяка година за жените и мъжете до хванете всичко свърши 2027 година всеки 37 години за жените и 40 години за мъжете.

В до разпоредбата всеки чл. 68, ал. 3 от КСО допълнително е заложена изискуемата остарявам наистина се увеличава плавно, като разширяване с по два месеца всяка година до хванете всеки 67 години за жените и мъжете всичко свърши 2023 г.

Разпоредбата всеки чл. 68а от КСО, с която се създаде вероятност за отпускане всеки пенсионна сметка за осигурителен стаж и остарявам в до намален измерение всеки лица, имащи изискуемия по чл. 68, ал. 2 от КСО осигурителен стаж и всеки които със сигурност не им достигат до 12 месеца остарявам, намира приложение и всичко свърши 2017 г. Лицата, всеки които е отпусната пенсионна сметка по този линия, нямат право всеки пенсионна сметка по реда всеки чл. 68, ал. 1, 2 и 3 от КСО.

Виж повече:  Колко трябва да тежим? Най- новата таблица за тегло

Освобождаване от общия принцип за пенсионен живот осигурителният кодекс прави за следните категории лица:

военнослужещи по Закона за защита и въоръжените сили всеки Република България;

държавните служители по Закона за Отдел всеки вътрешните работещи и по Закона за функционалност всеки наказанията и задържането под стража;

държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги;

държавните служители, осъществяващи дейността по защита всеки съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт;

следователите и младшите следователите с положен стаж всеки тези длъжности до 09.08.2016 г.;

държавните служители от Държавна компания „Интелект“;

офицерите и сержантите от „Национална служба за защита“;

държавните служители от Държавна компания “Национална безопасност”;

служителите в до Главна дирекция “Пожарна защита и защита всеки населението” всеки Министерството всеки вътрешните работещи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за министерството всеки вътрешните работещи;

служителите всеки длъжност “водолаз” в до Главна дирекция “Пожарна защита и защита всеки населението” всеки Министерството всеки вътрешните работещи;

Резервистите всеки активна служба по Закона за резерва всеки въоръжените сили всеки Република България.

От 01.01.2017 г. посочените осигурени лица, придобиващи право всеки пенсионна сметка за осигурителен стаж и остарявам по реда всеки чл. 69 от КСО, следва наистина изпълни всеки нужда за остарявам и осигурителен стаж по приложената таблица:

Кадровите военнослужещи придобиват право всеки пенсионна сметка при навършена изискуема остарявам и осигурителен стаж, както следва:

От 01.01.2017 г. – при навършване всеки остарявам 53 години и 27 години основно осигурителен стаж, от които 2/3-ти вярно изслужени (18 години) като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили всеки Република България и/или дори като резервисти по Закона за резерва всеки въоръжените сили всеки Република България (чл. 69, ал. 1 от КСО).

От 1 януари всеки всяка следваща година възрастта се увеличава с по два месеца до хванете всеки 55-годишна остарявам.

3. ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ОТ БАЛЕРИНИ, БАЛЕТИСТИ И ТАНЦЬОРИ С ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ В до КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 01.01.2017 г., лицата, които притежават осигурителен стаж 25 години всеки длъжност балерина, балетист или дори професионален танцьор в до културни организации, придобиват право всеки пенсионна сметка за осигурителен стаж и остарявам при навършване всеки остарявам 43 години. От 1 януари всеки всяка следваща календарна година възрастта за тези лица се увеличава с по 2 месеца до хванете всеки 45- годишна остарявам, както е показно в до следната таблица:

Виж повече:  Кой всъщност е Кулагин и как е изглеждал преди да претърпи тази метаморфоза, която виждате днес (снимки)

Считано от 01.01.2000 г., всеки човек лица, които работят при условията всеки първа и втора група труд, по същество се осигуряват в до професионален пенсионен фонд за ранно пенсионен живот, без значение от възрастта. Осигурителните вноски за професионалните пенсионни фондове са напълно за разходи всеки осигурителите (работодателите).

До 31 декември 2015 г. състоящ се от, лицата, които са работили при тежки и вредни условия всеки труд придобиваха право всеки пенсионна сметка за осигурителен стаж и остарявам от ДОО по реда всеки § 4 от ПЗР всеки КСО.

От 1 януари 2016 г. правилата за доставяне право всеки пенсионна сметка от ДОО всеки лицата, функциониращ при условията всеки първа и/или дори втора група труд са уредени в до новосъздадения чл. 69б от Кодекса за социално осигуряване, съгласно който:

1. Лицата, които са работили 10 години при условията всеки първа група труд, могат наистина се пенсионират, ако със сигурност не са придобили право всеки пенсионна сметка по чл. 168 от КСО или дори когато са променили осигуряването по чл. 4в и са:

навършили остарявам до 31 декември 2015 г. 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете и притежават сбор осигурителен стаж и остарявам 94 за жените и 100 за мъжете;

от 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия време всеки всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до хванете всеки 55-годишна остарявам.

2. Лицата, които са работили 15 години при условията всеки втора група труд, могат наистина се пенсионират, ако със сигурност не са придобили право всеки пенсионна сметка по чл. 168 от КСО или дори когато са променили осигуряването своя собствена по чл. 4в от КСО и са:

навършили остарявам до 31 декември 2015 г. 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете и притежават сбор осигурителен стаж и остарявам 94 за жените и 100 за мъжете;

от 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия време всеки всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до хванете всеки 60-годишна остарявам.

3. Лицата, които до 31 декември 2015 г. притежават 10 години осигурителен стаж, положен при условията всеки чл. 104, ал. 3 от КСО, могат наистина се пенсионират наскоро навършване всеки възрастта по чл. 68 от КСО, при условие, че притежават сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна остарявам за мъжете и 47-годишна остарявам за жените. От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия време всеки всяка следваща календарна година с по 2 месеца до хванете всеки 55-годишна остарявам за мъжете и за жените.

Виж повече:  3 диети с кисело мляко за детокс и отслабване до 10 кг за 10 дни

4. Ако трудовият подреждане всеки лицата, които работят при условията всеки чл. 104, ал. 3, бъдете всъщност прекратен всеки основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса всеки труда, те могат наистина се пенсионират до 31 декември 2015 г. състоящ се от със сигурност не преди от навършване всеки 45-годишна остарявам и ако притежават сбор от осигурителен стаж и остарявам 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията всеки чл. 104, ал. 3 от КСО. От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия време всеки следващата календарна година с по 2 месеца до хванете всеки 50-годишна остарявам за мъжете и за жените. В до случай, че лицето е упражнило правото всеки пенсионна сметка при тези условия, то неспособен наистина сключва трудов подреждане за проект при условията всеки първа група труд до навършване всеки възрастта му по т. 1 или дори по чл. 168, ал. 1, т. 1 от КСО.

За мнение правото всеки пенсионна сметка по т. 2 осигурителния стаж от първа група труд допълва осигурителния стаж от втора група труд без превръщане.

Правото всеки пенсионна сметка за осигурителен стаж и остарявам по реда всеки чл. 69б, ал. 1 и 2 от КСО спазване на 31.12.2016 г. е показано по години в до следната таблица:

От 01.01.2017 г. осигурените всеки учителски длъжности лица придобиват право всеки пенсионна сметка за осигурителен стаж и остарявам при навършване всеки 58 години от жените и 61 години от мъжете, при условие, че притежават учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От първия време всеки всяка следваща календарна година до навършването всеки 62-годишна остарявам, възрастта за жените и мъжете се увеличава, без наистина се променя изискването за учителски осигурителен стаж. Условията за пенсионен живот всеки учителите са както следва:


гледате: Новини от НОИ: Пълни таблици с новите условия за пенсиониране, необходимия трудов стаж до 2037 година и за различните категории труд

Ресурс: https://k2-band.com

Тип: cинтетични

Leave a Reply