Инсталиране под Mac OS X Mozilla

Как точно се инсталира Mozilla fireFox приблизително Mac OS X ? Как точно със сигурност инсталирам Mac OS X ? Инсталиране всеки Mozilla приблизително Mac OS X. How to install Mozilla firefox Mac OS X?

Инсталиране всеки Mozilla fireFox под Mac OS X

Мозила компресиран дисков образ

Приблизително със сигурност инсталирате Мозила, използвайки сваляне всеки Мозила компресиран дисков образ, се придържат към тези стъпки:

1.Удари върху връзката mozilla-mac-MachO-1.3.1.dmg.gz приблизително със сигурност свалите и също записване дисковия образ всеки Вашата устройство.
2.По подразбиране той се записва всеки работния плот (desktop).
3.Наблюдение предпочитам свалите .dmg.gz файла, го завлачете близо до Stuffit Expander приблизително със сигурност го разархивирате.
4.Ако дисковия образ със сигурност не се монтира себе си, шракнете {два пъти} върху .dmg файла приблизително със сигурност го монтирате.
5.Ако това се провали и също файла със сигурност не виж предпочитам документ чрез дисков образ, капитализиране на „Verify Info“ върху файла и също в до категорията „Open with application“ вземете решение за Disk Copy. В до Mac OS 10.2 би могъл със сигурност използвате „Open with“ идващи от контекстното избор на храна.
6.Наблюдение предпочитам монтирате дисковия образ завлачете иконката всеки Мoзила върху Вашия твърд харддиск.
7.Препоръчително е със сигурност я копирате в до папката Applications.
8.Точно сега демонтирайте дисковия образ чрез Eject.

Това е !
Ако ви беше полезна подробности не се колебайте да напишете забележка…

гледате: Инсталиране под Mac OS X Mozilla

Причина: https://k2-band.com